Soutěžní anketa

Velká soutěžní anketa!

Dárkové poukázky

Přemýšlíte  jakým způsobem udělat radost svým blízkým?

Připravili jsme si pro Vás dárkové poukazy v hodnotě od 500,- Kč.

Lifting obličeje

Okamžitý lifting obličeje bez injekcí či operace!  Chcete si dopřát mladiství vzhled s efektem plastické operace?

Relaxační den s krásou

Prožijte vyjímečný, odpočinkový den, připravený individuálně pro každou z Vás.

Den s krásou

... spojený s harmonií těla, duše i mysli. Nabízíme relaxační den plný krásy, pozitivního myšlení a duševní očisty.

Vizáž pro každou ženu

Jednodenní sobotní kurz,spojený s fotografií. Kde se naučíte vytvořit si skvěle vypadající make-up pro každou příležitost, vždy s ohledem na vaší individualitu.

VIZÁŽISTKA I. Základní make-up kurz

Základní make-up kurz VIZÁŽISTKA I.
5 dnů 40 hodin výuky
Studiem Základního make-up kurzu Vizážistka I., si osvojíte všechny nezbytné a správné techniky líčení - obočí, očí, rtů až po harmonické propojení všech technik do celkového make-upu / denního, přirozeného, naturel a večerního /. Seznámíte se s teorií líčení do umělého světla. Zasvětíme vás do tajemství konturování, korekcí a modelacím obličeje. Naše lektorka s 20-ti letou praxí v oboru kosmetiky, vás naučí rozpoznat vzhled a typ pleti klientky a vysvětlí následnou vhodnou péči / čištění a odlíčení/.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ: ,, VIZÁŽISTKA" komplet - SPECIÁL"

Rekvalifikační kurz  ",,VIZÁŽISTKA" KOMPLET" je speciálně sestaveným, nejdelším a nejobsáhlejším kurzem určeným pro všechny, kteří se chtějí stát profesionály v oboru vizážistiky.

Club Team proměny

Vítejte v KLUBU TEAM PROMĚNY- je to náš věrnostní program, který přináší výhody zákazníkům, jako jste Vy.

IMAGE PORADENSTVÍ

5-ti hodinový zcela individuální kurz image konzultace, rozdělený do několika bloků, které klientka postupně absolvuje.

BEAUTY DEN - Celodenní luxusní hýčkání

Den plný hýčkání, kde se o Vás bude starat tým profesionálů našeho studia, jehož cílem je Váše maximální relaxace.

KURZ OSOBNÍHO LÍČENÍ

Kurz je určen ženám a dívkám, které si neví rady s líčením, touží vkusně sladit make-up s typem pleti, tvarem obličeje, barvou vlasů a očí.

Zažijete jedno příjemné odpoledno plné her a barev.

Rozmazlování s foto proměnou

Která z žen, nehce prožít relaxační, odpočinkový den s výslednou proměnou?

Nové telefonní číslo pevné linky!

POZOR!!! Od 1.12. je v provozu nová pevná linka salonu Team proměny.
Volejte: 417 633 201

Zpravodaj

Aktuální informace na Váš e-mail.

Syndikovat obsah
Kontakty

Team proměny v.o.s
Bělehradská 3346
434 01 Most
telefon:
910 801 931
737 247 718
606 439 209
info@teampromeny.cz

Přidejte se k nám na Facebooku a sledujte novinky a akce.

Dárkové poukazy

Vystavíme Vám "Dárkové poukázky" na veškeré služby našeho salonu v hodnotě od 500 Kč

 

 

 

Vážení klienti, abychom mohli co nejlépe vyhovět Vašim přáním, prosíme, abyste se na Vámi vybrané služby (dárkové balíčky), objednali s dostatečným časovým předstihem. Při objednávce nám prosím poskytněte telefonický kontakt, na kterém budete k zastižení, abychom Vás mohli informovat o nepředvídaných změnách

 
 
Objednat se také můžete telefonicky na recepci Teamu proměny:
tel.: + 420 417 633 201, možná je také objednávka přes e-mail Teamu proměny.
Pro rychlejší rezervaci využijte telefonický kontakt:
tel.: + 420 737 247 718
 
 
V PŘÍPADĚ ZTRÁTY DÁRKOVÉHO POUKAZU:
  • dárkový poukaz je nutno předložit na recepci před vybranou službou, ztráta dárkového poukazu není nahraditelná a daná částka či služba propadá.
 
 
DOBA PLATNOSTI DÁRKOVÉHO POUKAZU / certifikátu/:
  • Dárkový poukaz v hodnotě  do  3000,- Kč -    6 měsíců  ode dne vystavení.
  • Dárkový poukaz v hodnotě nad 3000,- Kč -  12 měsíců ode dne vystavení.
 
 
 
STORNOVACÍ PODMÍNKY :
Všeobecná ustanovení

1.  Všeobecná ustanovení upravňují podmínky smluvního vztahu mezi firmou Team proměny v.o.s. (dále jen zprostředkovatel), a objednavatelem konkrétní služby, resp. držitelem dárkového poukazu /dárkového certifikátu či permanentky/ zprostředkovatele www.teampromeny.cz

1.2. Předmětem smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a objednavatelem je závazek zprostřed-kovatele, zajistit objednavateli zprostředkování a dodávku služeb objednaných objednavatelem a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zprostředkovateli za zajištění, zprostředkování a dodání objednaných služeb sjednanou odměnu. Smlouva mezi zprostředkovatelem a objednavatelem vzniká okamžikem, kdy na základě objednávky objednatele ( viz. odst. 2), zprostředkovatel doručí závazné potvrzení jeho objednávky.

1.3. Služby, které mohou být předmětem smlouvy, jsou podrobně popsány a specifikovány na internetových stránkách provozovaných zprostředkovatelem www,teampromeny.cz

1.4. Zprostředkovatel se zavazuje, po platném uzavření smlouvy s objednavatelem, vygenerovat dárkový poukaz, který opravňuje jeho držitele k zajištění, zprostředkování a dodání objednané služby a tento dárkový poukaz, spolu s popisem vybrané služby a případně s dalšími náležitostmi ( dále jen dárkový balíček), doručit objednavateli tohoto dárkového balíčku poté, co bude objednatelem řádně uhrazena sjednaná odměna zprostředkovatele.

1.5. Dárkový balíček resp. dárkový kupon, opravňují jeho držitele k zajištění, zprostředkování a dodání objednané služby, je přenosný na třetí osobu. Třetí osoba se stává oprávněnou okamžikem, kdy se smlouvou projeví svůj souhlas. Do okamžiku, než případná třetí osoba projeví s uzavřenou smlouvou  souhlas, je smlouva účinná jen mezi zprostředkovatelem a objednatelem služby. Za souhlas třetí osoby s uzavřenou smlouvou se považuje i předložení dárkového poukazu poskytovateli služby. Pokud souhlas třetí osoby nebude dán, nebo bude odepřen, právo na zprostředkování a dodání objednané služby, náleží objednateli služby.

1.6. Platnost dárkového certifikátu ( poukázky, permanentky ), končí buď využitím objednané a zaplacené služby, nebo marným uplynutím doby jeho platnosti. 

 
2. OBJEDNÁVKA

2.1. Služby, které mohou být předmětem smlouvy a které jsou specifikovány na internetové adrese www.teampromeny.cz je možno objednat následovně:

2.1.1. formou elektronické objednávky tj. vyplněním a odesláním formuláře nacházejícího se na internetových stránkách www.teampromeny.cz

2.1.2. samostatnou e-mailovou zprávou

2.1.3. telefonicky

2.1.4. osobně ve firmě zprostředkovatele Team proměny v.o.s., ul. Bělehradská 3347/1, Most

2.2. V případě objednání služeb formou elektronické objednávky, samostatnou e-mailovou zprávou nebo telefonicky, je zprostředkovatel povinen jednak potvrdit obdržení takové objednávky a následně zaslat objednateli závazné potvrzení jeho objednávky. V případě osobního objednání služby je smlouva mezi zprostředkovatelem a objednavatelem uzavřena v přítomnosti obou stran.

2.3. Objednávka provedená z jedním z výše specifikovaných způsobů je závazná. Odesláním objednávky objednatel, prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

 
 
3. CENA SLUŽEB

3.1. Zprostředkovatel prohlašuje a objednavatel bere na vědomí, že konkrétní cena jednotlivých konkrétních služeb poskytovaných objednavateli, je uvedena na internetových stránkách www.teampromeny.cz. Dále je cena uvedena v jednotlivých balíčkách služeb, nebo bude objednavateli sdělena telefonicky při telefonické objednávce, příp. osobně při objednávce osobní.

3.2. Cena objednané služby obsahuje náklady na zprostředkování a poskytnutí objednané služby.

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu objednané služby buď bezhotovostním převodem na bank. účet zprostředkovatele před doručením dárkového balíčku, nebo dobírkou při převzetí dárkového balíčku, nebo osobně ve firmě Team proměny v.o.s.( zprostředkovatele ) v případě osobní objednávky a osobního převzetí dárkového certifikátu ( dárkové poukázky, balíčku ).

 
4. DODÁNÍ DÁRKOVÉHO BALÍČKU

4.1. Dárkový balíček, bude zprostředkovatelem doručen objednavateli po zaplacení odměny ze strany objednatele zprostředkovateli, a to do 4 pracovních dnů od zaplacení odměny.

4.2. Místem doručení dárkového balíčku se rozumí adresa místa, kterou objednavatel uvede v objednávce, nebo e-mailové zprávě, nebo při telefonické objednávce, případně uvede při osobním jednání.

4.3. V případě, že objednatel uvede, že dárkový balíček osobně převezme, rozumí se místem doručení dárkového balíčku adresa zprostředkovatele ul. Bělehradská 3347/1, Most.

 
 
5. PLNĚNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE

5.1. Řádně objednatelem objednaná a zaplacená služba bude poskytnuta držiteli dárkového certifikátu, který je součástí dárkového balíčku. Dárkový balíček včetně dárkového certifikátu je doručován objednateli s tím, že dárkový certifikát je přenosný na třetí osobu od objednatele odlišnou. V případě, že dojde k převedení dárkového certifikátu na třetí osobu, je osoba převádějící dárkový certifikát povinna informovat třetí osobu o právech a povinnostech sran plynoucí s uzavěním smlouvy, včetně o existenci těchto VOP. Třetí osoba, na niž byl dárkový certifikát převeden, projeví svůj souhlas být uzavřenou smlouvou vázána nejpozději v okamžiku, kdy u poskytovatele služby uplatní nárok na poskytnutí objednané a zaplacené služby.

5.2. Dárkový certifikát, který byl doručen objednateli, opravňující k poskytnutí konkrétní služby, je možno vyměnit za dárkový certifikát opravňující k poskytnutí jiné konkrétní služby, jejíž zprostředkování je zprostředkovatel oprávněn zajistit.

5.3. Dárkový certifikát není možno směnit za peníze.

5.4. Platnost dárkového certifikátu je stanovena na dvanáct měsíců ode dne vystavení certifikátu.V této lhůtě je objednatel, či třetí osoba, na níž byl dárkový certifikát převeden, oprávněny vznést svůj nárok na poskytnutí objednané a zaplacené služby, a to formou rezervace. V případě, že držitele certifikátu provede ve lhůtě platnosti certifikátu rezervaci služby, je zprostředkovatel povinen objednanou službu zprostředkovat.

5.5. V případě, že platnost dárkového certifikátu vyprší je možné tuto platnost na žádost držitelecertifikátu prodloužit a to za poplatek ve výši 300 Kč. Platnost dárkového certifikátu bude v takovém případě prodloužena o 6 měsíců.

 
 
6. REZERVACE

6.1. Pro čerpání konkrétní objednané a zaplacené služby je třeba provést rezervaci.  Rezervací se rozumí objednání konkrétního termínu objednané a zaplacené služby ve lhůtě platnosti dárkového certifikátu u zprostřednovatele.

6.2. Vlastní rezervaci je možno provést e-mailem, telefonicky či osobně ve firmě Team proměny v.o.s. rezervace je závazná.

6.3. V případě, že se držitele certifikátu nedostaví v rezervovaném čase na místo poskytnutí služby, jeho nárok na poskytnutí služby zaniká. Odměna zprostředkovatele za zprostředkování poskytnutí objedané služby se nevrací

.
7. STORNOVACÍ REZERVACE

7.1. Držitel certifikátu je oprávněn jednostranně zrušit provedenou rezervaci, a to nejpozději 3 pracovní dny před rezervovaným termínem služby. V takovém případě je oprávněn si zarezervovat nový termín v rámci doby platnosti certifikátu.

7.2. V případě, že držitel certifikátu jednostraně zruší provedenou rezervaci méně než 3 pracovní dny před rezervovaným termínem služby, je oprávněn si sjednat nový termín služby, přičemž je povinen zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výší jedné poloviny ceny objednané služby.

7.3. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo jednostanně zrušit provedenou rezervaci ( ze závažných provozních či zdravotních důvodů ).  V takovém případě je povinen držiteli certifikátu zajistit nový termín v rámci doby platnosti certifikátu / případně prodloužit termín /, bez smluvní pokuty či náhrady škody.

 
 
8. STORNOVACÍ POPLATKY

8.1.Zrušení pobytu ( tzv .storno ),  je objednavatel povinen uskutečnit písemnou formou, předložit k tomu příslušný díl závazné objednávky na konkrétní službu či pobyts Teamem a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady odevzdat osobně, nebo je poslat v doporučeném dopise.     

8.1. Základní stornovací poplatek je ve výši 50 % ze zůstatku ceny dárkového certifikátu .Stornovací poplatek v základní výši 50% se účtuje v případě časově neomezeného storna z důvodů úmrtí, nebo vážné choroby, resp. úrazu klienta. Tyto skutečnosti je však třeba doložit oficiálním potvrzením. 

8.2. V případě, zrušení pobytu s Teamem ze strany objednavatele se cena dárkové poukázky  nevrací

8.3. V případě, že objednavatel časově omezené služby, zruší objednávku, účtujeme k základnímu50% storno poplatku další procenta ze zůstatku ceny objednané služby v závislosti na zbývajícím počtu dnů z celkové ceny služby:

8.4.Výše stornovacích poplatků k základnímu 50% zůstatku ceny služby:
  • 30 -      dnů před nástupem             10% z celkové ceny služby
  • 21 - 15 dnů před nástupem            20% z celkové ceny služby
  • 14 -   6 dnů před nástupem            30% z celkové ceny služby
  •     5 - 1 den před nástupem            40% z celkové ceny služby
  •           0 v den nástupu                      50% z celkové ceny služby
8.5. Za změnu držitele dárkového certifikátu se neúčtuje žádný poplatek.

      

 

Máte dotaz nebo se chcete objednat? Napište nám.

3 + 1 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický problém a vložte výsledek. Např. pro 1+3, zapište 4.

◄ zpět                            ▲ Nahoru