KOSMETIČKA - kód: 69-030-M

Rekvalifikační kurz KOSMETIČKA
TYP KURZU:
DENNÍ STUDIUM
Pondělí, úterý, středa od 9:00 - 14.00 hod.
Termín zahájení: 22.5.2023
Od 9ti hod.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM
Termín zahájení: 18.5.2023
Od 15ti hodin

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU
Rekvalifikační kosmetické kurzy jsou akreditovány MŠMT a zakončeny profesními zkouškami vybraných profesních kvalifikací (69-030-M, 69-035-M). Po úspěšném složení profesních zkoušek můžete požádat ihned o vydání živnostenského listu bez garanta . PROFESNÍ ZKOUŠKA KOSMETIČKA je zahrnuta v ceně kurzu!

Kurz vede lektorka Miluše Šafránková, která je držitelkou řady certifikátů z oboru kosmetických služeb a absolventka zahraničních stáží.

ZÁKLADNÍ KOSMETICKÝ KURZ ZAHRNUJE:
• profesní zkouška KOSMETIČKA (platná v celé EU)
• Zdarma bonusové kurzy: mikromasáž očního okolí
. Kurz práce s ultrazvukovou špachtlí


ROZSAH STUDIA
Rozsah studia je stanoven MŠMT. Kurz je možno hradit z dotací ÚŘADU PRÁCE. Kurz je zakončen profesní zkouškou KOSMETIČKA (získáte OSVĚDČENÍ o složení profesní zkoušky a OSVĚDČENÍ o absolovování rekvalifiakčního kurzu). Po úspěšném složení profesní zkoušky můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění bez GARANTA.

OBSAH ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
Kosmetička – kód: 69-030-M

Obsah a rozsah všech forem kurzu Kosmetička je shodný a odpovídá profesním standardům Národní soustavy kvalifikací.

Nad rámec profesních standardů získají naši absolventi přehled o současných trendech kosmetické péče, možnostech alternativních metod ošetření, zejména přístrojových ošetřeních, o nových poznatcích v kosmetické chemii, ale i platné legislativě týkající se nejen profesní kvalifikace, ale i podnikání. Našim absolventům rovněž poskytujeme po ukončení kurzu další podporu ve formě poradenství, konzultací a dalšího profesního vzdělávání.

Obsah kurzu:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Hygiena práce, normy, provozní řád
První pomoc
Anatomie a fyziologie kůže
Kosmetická diagnostika
Morfologie kožních změn
Choroby kůže
Základy estetické dermatologie
Typy pleti a jejich ošetření
Celkové kosmetické ošetření – jednotlivá ošetření
Úprava obočí a řas
Epilace, depilace
Kosmetická masáž, mikromasáž očního okolí
Přístrojová ošetření
Barevné poradenství, make-up
Praktický nácvik na živých modelech

Zahájení kurzu je vždy prezenčně, v provozovně TEAM PROMĚNY v.o.s., na adrese Bělehradská 3341/1, v Mostě.

Hodinová dotace kurzu: 300 hodin

Doba trvání kurzu: cca. 2 měsíce

Forma výuky: teoretická část distančně v online prostředí, praktická výuka prezenčně v provozovně Bělehradská 3341/1 v Mostě.
Výuka probíhá vždy v pondělí, úterý a středu od 15 do 20 hodin.

Maximální počet účastníku v kurzu: 8

CENA KURZU:
19 200 Kč

Cena zahrnuje:
• lekce dle zvoleného učebního plánu
• skripta a další studijní materiály
• spotřebu materiálu a kosmetiky
• profesionální podporu a poradenství
• zkoušku profesní kvalifikace KOSMETIČKA

Získáte:
1, OSVĚDČENÍ o absolovování rekvalifikačního kurzu
2, OSVĚDČENÍ o složení profesní zkoušky KOSMETIČKA (můžete požádat ihned o vydání živnostenského listu bez garanta!)

V případě zájmu nás kontaktujte na :
Tel.: 737 247 718
email: info@teampromeny.cz