NÁSTAVBOVÉ DOŠKOLOVACÍ KURZY

V oboru kosmetiky

Jednodenní kurzy a semináře určené pro profesionály v oborech péče o plet´

V oboru vizážistiky

1 - 2 denní nástavbové kurzy