INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZIndividuální přípravný kurz pro profesi KOSMETIČKA
+ státní zkouška z profesní kvalifikace

V kurzu Vás připravíme pro zkoušku profesní kvalifikace Kosmetička
Naučíte se nejen to, co vyžadují standardy profesní kvalifikace, ale získáte přehled o nejmodernějších poznatcích z kosmetiky, seznámíte se s různými přístupy a možnostmi profesionální péče o pleť, včetně neinvazivních přístrojových ošetření. Naučíte se orientaci v legislativě spojené s provozováním služeb, komunikaci s klienty, seznámíme Vás se základními strategiemi podnikání a zajišťování provozu v těchto službách

Získáte osvědčení o profesní kvalifikaci, na které je možné ihned získat Živnostenský list, platí v celé EU.

DÉLKA KURZU:

podle individuálního postupu uchazeče, minimálně jeden měsíc, maximálně tři měsíce. Výuka v tomto kurzu je plánována individuálně dle možností uchazeče i vyučujících, vždy však ve dnech výuky ostatních kurzů Kosmetička.

TERMÍNY ZAHÁJENÍ KURZŮ:
jsou shodném s terminy zahájení denního intenzivniho, nebo víkendového kurzu KOSMETIČKA.
Lokalita: Most

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ: věk min. 18 let, zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

CENA KURZU: 16500,- Kč


NÁPLŃ KURZU:
• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• Hygiena práce, normy, provozní řád
• Legislativa spojená s provozováním služeb a podnikáním
• Komunikace ve službách
• Anatomie a fyziologie kůže, kožní deriváty
• Kosmetická diagnostika pleti
• Typy pleti podle jednotlivých kritérií diagnózy a jejich ošetření
• Kontraindikace pro kosmetická ošetření
• Základy dermatologie – projevy kožních změn, kožní onemocnění
• Celkové kosmetické ošetření – jednotlivá ošetření
• Individuální přístup ke klientům – navržení postupu ošetření dle kosmetické diagnózy
• Přístroje v kosmetice
• Kosmetická masáž obličeje, krku a dekoltu
• Mikromasáž očního okolí
• Depilace voskem, cukrovou pastou
• Barvení řas a obočí, úprava obočí
• Základy make-upu – denní a večerní líčení
• Barevné poradenství
• Marketing v kosmetickém salonu
• Základy podnikání ve službách – zákonné povinnosti podnikatele
• Praktický výcvik na živých modelech
Vzdělávací obsah kurzu je v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací pro profesi Kosmetička. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace a absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace kosmetička, na jehož základě mu může být vydáno živnostenské oprávnění bez požadavku na praxi nebo garanta. Osvědčení je v souladu s Evropskou soustavou kvalifikací a je uznatelné i mimo Evropskou unii.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Kurz je plně vybaven, v ceně je zahrnuta teoretická i praktická část výuky, spotřební materiál používaný při výuce (krémy, masky atd.), studijní materiály, které zůstávají frekventantům kurzu i po jeho dokončení. V ceně je zahrnuta i závěrečná praktická a teoretická zkouška. Při předložení Certifikátu z této zkoušky Živnostenskému úřadu obdržíte Živnostenský list bez roční praxe a bez odborného zástupce – garanta.

Další kombinované kurzy:
• Vizážistka
• Manikérka a nehtová designérka